Жыр бояуын теңеу ғана жеткізер,
теңеу іздеу – ғашықтықтың бір түрі:
ұзақ түнді кірпік ілмей өткізем,
жазу үшін бір сұлудың кірпігін.

1967