Тастар еді көгендеп
Құрекеңдей ерлерді.
Қор етпейін деген жоқ,
қорқыта алмай қор болды.
Белең-бидің,
бай таптың
иттері де «саңлақ» боп,
шапқанымен айтаққа,
батып тістей алмапты.
Қызарыпты қорлықтан,
елім, сенің кегіңнен;
от болыпты ол,
сондықтан
ұстапты тек темірмен.

1967