Құдіретті болмайтын-ақ кісі еді,
Қысып тұрып тағдыр бұғау салмаса.
Салмас еді тағдыр да оған кісенін,
Оның ерек құдіреті болмаса.

1967