Жұмыс бабы қуды мені сан қалаға, сан саққа,
жүрген адам секілдендім, сырт көздерге, жан сақтап,
Жұмыс күйін күйттедім мен,
ұқсап кезбе-бақсыға,
өз бабыңды табу үшін, бағу үшін жақсылап.

Талай болды жүрмін елде: күтім күйлі, сөз күйлі,
Ал, сен үйде дастарқаннан орын сақтап, еңіреп
үйрендім мен тағамынан ұялмауға өзге үйдің.
қорып жүрсең болғаны папам отырады деп.

1969, 1982