Даңқта дәм бар дейді,
өзінше әркім гулейді.
Аз татқандар: бал дейді,
көп татқандар: у дейді.

1967