Күй мейлің:
жақсы әйелді – еркегі,
жүйрік атты – тізгіні,
жақсы авторды – жазғаны
билейді.

Күл мейлің;
жаман еркекті – әйелі,
жаман атты – тізгіні,
жаман жырды – авторы
сүйрейді.

1967