Бір тағдырмыз,
қайғы арман
ортақ бізге соққы да;
бір қазыққа байланған
екі жетім тоқтыдай,
екеуміз де ынжықпыз,
екеуміз де сенеміз,
екі ұшындай бір жіптің
бір-бірімізге ереміз.
 

Бір тағдырмыз,
дегенмен
дауымыз бар не түрлі.
Ұнатқан бір өлеңді
екі оқушы секілді.

1967