Махаббат пен сұлулыққа сенгелі
алғаш тапқан сұлуымсың сен менің.
Сенде бірақ тіршілік жоқ,
ең абзал
қуыршақсың қиып тіккен қағаздан.

Қағазым мен қаламыма сенгелі
ойлап тапқан сұлуымсың сен менің.
Сұлуымсың ойлап тапқан оңаша,
сондықтан да ойлантасың мені аса.

Көкірегіңді от боп қарып жыр тілі
шыланбайды сенің қайқы кірпігің.
Сөз айтқанда сырлы тілдер нендей бір,
бетіңе қан ойнап шыға келмейді.

Сүйдім сені, көп жүдедім, көп аздым, –
ерінінде от бола ма қағаздың!
Қағазға арнап қағаз жырды жазғалы
өзім қағаз болып кете жаздадым.

Қағаз-сұлу, қағаз-гүлдер, қағаз-жыр,
көз алдымда парақ-парақ қағаз жүр.
Қағаз-қыздар сұлу бірақ,
білдім мен:
қағаз-гүлдің өмірі ұзақ шын гүлден...

1970