Қарай-қарай қасыңа,
қарлығашты ұнатқам.
Қарай-қарай шашыңа
қара орманды ұнатқам.

Көп үңіліп көзіңе
тереңдікті таптым ба.
Ери-ери сөзіңе,
ерімес боп қаттым ба.

Қуа-қуа сезімді
сездірмеуді үйрендім.
Көре-көре өзіңді,
көрші қызға үйлендім.

1967