Сақтан, достым, қызықтан!
Жақсылардың көзі отыр,
Олар сезсе қиындық – қуанатын, төзетін:
қызық кітап, әдетте, тез таусылып қалатын,
қызық күндер, әдетте, кететұғын тез өтіп.

1967, 1982