Мен де бір емен күт алдын:
соғады екен жел қайдан?
Сындырды бір бұтамды
атылған оқ торғайға.

Мен де бір емен деп қызып,
шайқалар шағым бір тағы...
Бір бұтағымды кетті үзіп
әдепсіз желі арқаның.

Мен де бір емен деп өсіп,
барымды жайдым, барды айттым.
Түстіктің ыстық желі есіп
жапырағымды сарғайтты.

Жапырағымды ал, ала қаш,
ойының, жел-күз, қанбаса.
Атырау жағым жалаңаш,
Алатау жағым болмаса.

Мен де бір емен, жаңа ырғақ
жасайтын өзім бір түп жыр.
Сілтенген балта тамырға
бұтақтарымды қырқып жүр...

1970