Жүректегі азын-аулақ қазынадан
Жылт еткенді жыр етем, жазып алам.
Жырымды жазып алған қазынадан
Желге айдап қоя бердім азынаған.

Ақылдың ауласында бағып-қағып,
отырмын бір жинақты ағытқалы.
Шығарып өз сынымның ауласынан
оқушы ауылына бағыттадым.

Әйнектен түсті бірі талып барып,
кіре алмай қайтты бірі қағып-қағып.
Өлтірдім бір жинақты өз қолыммен, –
ол анау пәпке деген табыттағы.

...Тағы жазып жатырмын шабыттанып.

1970